Tekniska museet samarbetar med Westander

Tekniska museet har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet gäller publicitet för att öka kännedomen om museet och stärka intresset för teknik och naturvetenskap.

– Vi valde Westander för deras sätt att arbeta. Vi behöver inte pr-konsulter som gör jobbet åt oss, utan en byrå som fungerar som bollplank och stärker vår interna pr-kompetens, säger Ulrika Forsberg, kommunikationschef på Tekniska museet.

I Westanders arbetsgrupp ingår Birger Östberg som kundansvarig och Jenny Fransson, som tidigare varit pressansvarig på Historiska museet. Stockholm är en av världens museitätaste städer och konkurrensen om mediautrymmet och stockholmarnas fritid är stor. Tekniska museet fick nyligen stort medialt genomslag och slog publikrekord i samband med lanseringen av museets nya 4D-biograf Cino4.

– Tekniska museet ser betydelsen av att arbeta proaktivt med pr för att bli en aktör som leder utvecklingen mot ett lustfyllt lärande kring teknik och naturvetenskap, säger Birger Östberg på Westander.

Tekniska museet drivs i stiftelseform och har ett nationellt uppdrag att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Tekniska museet hade 190.000 besökare under 2006.

Pr-byrån Westander har för närvarande 20 anställda, jämfört med 16 anställda för ett år sedan. Byrån har cirka 45 aktiva kundrelationer. Westander utsågs under 2006 till Sveriges Bästa Pr-byrå av Resumé, till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och till ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.