Tre av fyra vill tvinga lobbyfirmorna till öppenhet

74 procent av svenskarna anser att riksdagen bör kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Bara 10 procent är emot förslaget, medan 15 procent inte har någon åsikt.

– Budskapet till pr-branschen är att vi måste respektera och värna om den öppna demokratiska processen. Genom att öppet redovisa lobbyinguppdragen kan pr- och lobbyfirmorna bidra till ökad tydlighet om vilka som är avsändare för olika kampanjer, säger Patrik Westander, vd för pr-byrån Westander.

Såväl EU-parlamentet som USA:s kongress har tydliga krav på öppenhet och registrering av lobbyister. Också Tyskland och Litauen har regler för lobbying, samt delvis Danmark och Luxemburg. I Sverige har däremot alla initiativ till reglering av lobbying hittills röstats ned i riksdagen.

– Också vi som är professionella lobbyister måste kunna ställas till svars för vår verksamhet. Frågan om att ställa öppenhetskrav på pr- och lobbyfirmorna aktualiseras på nytt den 1 augusti, då vår förre statsminister Göran Persson börjar sitt nya jobb som pr-konsult, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1 000 personer under perioden 19-25 juni 2007. Följande fråga ställdes: ”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, dvs konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Tycker du att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

”Ja” svarade 74 procent, fördelade på ”mycket bra förslag” (38 procent) och ”ganska bra förslag” (36 procent). ”Nej” svarade 10 procent, fördelade på ”ganska dåligt förslag” (7 procent) och ”mycket dåligt förslag” (3 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 15 procent.