Tre nya delägare i Westander

Emma Rost, Johan Lindahl och Marie Hemberg är nya delägare i pr-byrån Westander, som därmed har totalt 23 anställda som delägare. Westanders delägare har arbetat i genomsnitt tio år i företaget.

– Jag är glad att så många kollegor väljer att investera i Westander, inte minst för att delägarskap uppmuntrar till långsiktighet. Vårt tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år och skapa ännu mer samhällsnytta, säger vd Patrik Westander.

Emma Rost har jobbat fem år på Westander. Hon är tidigare kommunikationsansvarig och miljöchef på Lövsta Stuteri och ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsrapportering.

Johan Lindahl har jobbat sex år på Westander. Han är tidigare journalist på Sveriges Radio och ansvarar för Westanders specialistområde Mänskliga rättigheter.

Marie Hemberg har jobbat fyra år på Westander. Hon är tidigare partneransvarig på Rädda Barnen och ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.

Läs mer om Westanders ägande.