Två av tre riksdagskandidater vill kräva öppenhet av lobbyfirmor

Två av tre riksdagskandidater, 68 procent, tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Det framgår av en ny undersökning bland 277 riksdagskandidater genomförd av pr-byrån Westander.

68 procent av riksdagskandidaterna på valbar plats anser att det är ett bra förslag att riksdagen bör kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. 15 procent är emot förslaget, medan 17 procent inte redovisar någon åsikt i frågan.

– Bakgrunden till att vi ställde frågan är bland annat Centerpartiets stämmobeslut om att reglera lobbyismen. Den nya undersökningen visar att det nu finns ett massivt stöd, tvärs över partigränserna, för att ställa öppenhetskrav på professionella lobbyister säger Patrik Westander, vd på Westander.

Bland allianspartiernas riksdagskandidater anser 47 procent att det är ett bra förslag, medan 29 procent menar att det är ett dåligt förslag. Bland de rödgröna riksdagskandidaterna anser 90 procent att det är ett bra förslag, medan 1 procent menar att det är ett dåligt förslag. Vänsterpartiets riksdagskandidater är mest positiva till förslaget, medan Kristdemokraternas riksdagskandidater är mest negativa till förslaget.

På Centerstämman 2009 beslutades att ”Centerpartiet vill reglera förhållandet mellan förtroendevald och lobbyist, med tydliga krav på öppenhet och uppförandekoder”. I partistyrelsens yttrande heter det bland annat att ”sådana regelverk finns exempelvis i Europaparlamentet och den amerikanska kongressen”. (Se partistyrelsens yttrande här.)

Westanders enkätundersökning genomfördes den 21 maj – 10 juni. 277 riksdagskandidater på valbar plats besvarade följande fråga: ”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, dvs konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Vad anser du om förslaget att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

68 procent svarade att det är ett bra förslag, fördelade på ”mycket bra förslag” (45 procent) och ”ganska bra förslag” (23 procent). 15 procent svarade att det är ett dåligt förslag, fördelade på ”mycket dåligt förslag” (5 procent) och ”ganska dåligt förslag” (10 procent). ”Tveksam/vet ej/vill ej svara” svarade 17 procent.