Två nya delägare i Westander

Hanna Berheim och Nina Halling blir nya delägare i pr-byrån Westander, som därmed har totalt tio anställda som delägare. Hanna Berheim har jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

Hanna Berheim har tidigare arbetat med CSR-frågor inom Utrikesdepartementet och ideellt inom Amnesty Business Group samt med arbetsmarknadsfrågor på Jusek. På Westander arbetar hon med bland andra Svenska Stadsnätsföreningen, Swedisol och Valmet Corporation.

Nina Halling har mångårig erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor, i synnerhet med koppling till klimatpåverkan. På Westander arbetar hon med bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet, SEKAB och Statoil.

– Vi tror att ägarspridningen kommer att hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt blev rekordstora 32,5 miljoner kronor under årets första elva månader, en ökning med 6,3 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Företagets totalt tio delägare har i genomsnitt jobbat åtta år på Westander. Hanna Berheim utmärker sig genom att bara ha jobbat knappt tre år på Westander, medan Nina Halling har arbetat sju år på byrån.

– Vi vill ha en kombination av nytt blod och bibehållen stabilitet i ägarkretsen. Målet är att skapa ett förändringstryck, samtidigt som vi bevarar grundvärderingarna, säger Patrik Westander.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna. Övriga delägare är sedan tidigare Birger Lycken, Jenny Kölfors, Jessica Henryson, Johanna Look, Mikael Persson och Veronica Norton.