Var tredje riksdagsledamot vill att fler hållbarhetsredovisar

Mer än var tredje riksdagsledamot, 36 procent, tycker att fler företag bör omfattas av den obligatoriska hållbarhetsredovisningen. 12 procent vill att färre företag omfattas, medan 52 procent är tveksamma eller inte vet. Det framgår av en ny undersökning genomförd av pr-byrån Westander med svar från 154 riksdagsledamöter.

Från och med verksamhetsåret 2017 måste cirka 1 600 svenska företag redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Ett alliansförslag om att färre företag bör omfattas har svagt stöd bland de nya riksdagsledamöterna.

– Sverige har alla möjligheter att bli en global ledare inom hållbart företagande. Att vi går före med vassare lagkrav än andra europeiska länder är bara bra. På så sätt kan svenska företag vinna konkurrensfördelar, uppfattas som mer attraktiva och i slutänden bli mer lönsamma, säger Hanna Berheim Brudin, affärsområdeschef för Westander Hållbarhet.

Lagkravet har sin bakgrund i ett EU-direktiv, men går något längre. Ett av kriterierna för att omfattas är att företaget har minst 250 anställda. I vintras uppmanade allianspartierna i civilutskottet, med stöd av Sverigedemokraterna, regeringen att höja gränsen till 500 anställda, i linje med EU:s minimikrav. Det skulle innebära att bara ett hundratal företag omfattas.

– För de allra flesta stora företag är det självklart att både hållbarhetsredovisa och kommunicera kring hållbarhet. Det stärker varumärket, inspirerar andra och driver hållbarhetsarbetet framåt, säger Hanna Berheim Brudin.

Undersökningen genomfördes under perioden 22 maj–18 juni som en elektronisk enkät bland riksdagskandidater på valbar plats. 154 av den nya riksdagens ledamöter, motsvarande 44 procent av ledamöterna, besvarade den här frågan: ”Tycker du att lagkravet om hållbarhetsredovisning bör omfatta fler eller färre svenska företag?” Så här fördelade sig svaren:

Betydligt fler företag: 11 procent
Något fler företag: 25 procent
Något färre företag: 6 procent
Betydligt färre företag: 6 procent
Tveksam, vet ej: 52 procent

Pressmeddelanden 2018

Visa fler