Vectura väljer Westander

Teknikkonsultföretaget Vectura har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet för att stärka Vecturas varumärke som Sveriges ledande konsult inom transportinfrastruktur.

– Vi hjälper våra kunder att utveckla framtidens hållbara transportsystem och vill genom varumärkes-pr bland annat få de främsta experterna på området att söka sig till oss. Westander har en kompetens inom både transport- och klimatområdet som är intressant för Vectura, säger Fredrik Richard, informationschef på Vectura.

I arbetsgruppen på Westander ingår pr-konsulterna Mikael Persson och Janna Sundewall. Vectura har verksamhet med 1 100 konsulter på 40 orter över hela landet samt i Danmark och Norge. Den närmaste treårsperioden planerar Vectura att anställa cirka 450 medarbetare. Samarbetet handlar till stor del om publicitet i lokalmedia för att nå ut till potentiella medarbetare och uppdragsgivare.

– Samhällets behov av fungerande vägar och järnvägar märks tydligt så snart störningar uppstår, till exempel trafikolyckor eller snöoväder. Det känns mycket angeläget att lyfta fram infrastrukturens betydelse i vardagen och hur framtidens transporter kan bli mer hållbara, säger Mikael Persson som är kundansvarig på Westander.