Vinstrekord för Westander

Pr-byrån Westanders rörelseresultat blev 18,3 miljoner kronor under 2022, en ökning med 5,1 miljoner eller 38 procent jämfört med 2021. Vinstdelningen blir 254 000 kronor per anställd och utrymmet för lönehöjningar 18,9 procent.

Westanders byråintäkt under 2022 blev 69,1 miljoner kronor, en ökning med 13,7 miljoner eller 25 procent jämfört med 2021. Byråintäkten per anställd ökade från 1,7 miljoner kronor till 1,9 miljoner.

– Vi gör det bästa resultatet i Westanders historia. Nu ska vi höja lönerna, fördubbla byråintäkten på sju år och skapa ännu mer samhällsnytta, säger vd Patrik Westander.

Den medarbetare som har jobbat heltid hela 2022 får under januari en vinstdelning på 254 000 kronor. Westander har ett kollektivt bonussystem, lika för alla, som omfattar 40 procent av rörelseresultatet.

Företaget har dessutom en spärr mot övervinster, som innebär att all eventuell vinst över lönsamhetsmålet går till vinstdelningen. Westanders lönsamhetsmål motsvarade förra året en rörelsemarginal på 9,9 procent av byråintäkten.

Förra årets övervinster utgör även grund för beräkningar av utrymmet för lönehöjningar, som i år blir rekordstora 18,9 procent.

Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer. Vårens rekryteringskampanj har sista ansökningsdag den 26 januari.