Westander över 45 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2018 blev rekordstora 46,8 miljoner kronor, en ökning med 6,4 miljoner eller 16 procent jämfört med 2017. Byråintäkten per anställd ökade till 1,5 miljoner.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018.

– Intäktsrekordet och vår stabila tillväxt över tid speglar den starka pr-marknaden. Allt fler företag väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företag svarade förra året för 66 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 26 procent och myndigheter för resterande 8 procent. De tio största uppdragsgivarna stod för rekordlåga 32 procent av byråintäkten.

– Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende, säger Patrik Westander.

Westander utsågs 2018 till Årets stora pr-byrå och uppmärksammades för hur kundnöjdheten följer medarbetartrivseln tio år tillbaka i tiden. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders resultat för 2018 publiceras den 18 januari.