Westander bidrar till fossilfritt flyg

Pr-byrån Westander är medlem i det nystartade innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. Syftet är att samla alla svenska aktörer som kan påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget.

– Resor är i grunden något positivt som minskar avståndet mellan människor och kulturer. Vi vill bilda opinion och bidra till politiska beslut som minskar flygnäringens klimatbelastning, säger Daniel Hirsch, pr-konsult på Westander Klimat och Energi.

Förra veckan beslutade Energimyndigheten att ge forskningsinstitutet RISE uppdraget att driva innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. Flygbolaget SAS och flygplatsoperatören Swedavia är medgrundare. Klustret ska samla alla aktörer som kan bidra till att Sveriges inrikesflyg blir fossilfritt 2030 och att utrikesflyget blir fossilfritt 2045.

– Sverige har potential att bli ledande på bioflygbränsle. Utmaningen är inte främst teknisk, utan snarare att utveckla affärsmodeller som gör det intressant att satsa på produktion av bioflygbränsle, säger Maria Fiskerud, projektledare på RISE.

Fossila Flygtransporter 2045 engagerar bland annat biobränsleproducenter, flygbolag, flygplatser och regioner. Uppdraget från Energimyndigheten är att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen.