Westander delar ut 2,4 miljoner

Pr-byrån Westanders resultat för 2021 blev rekordstora 4,8 miljoner kronor efter skatt, en ökning med 1,7 miljoner jämfört med året dessförinnan. Årsstämman har beslutat att dela ut 2,4 miljoner av resultatet till aktieägarna.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Efter årets utdelning på 2,4 miljoner blir företagets soliditet 60 procent, en nivå som är klart högre än medianen på 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi sparar alltid hälften av årets resultat efter skatt i företaget. Det är viktigt att samla i ladorna och skapa anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Värdet på Westander har under de senaste tio åren ökat med 183 procent, från 10,5 miljoner kronor 2012 när värderingsmodellen fastställdes till 29,8 miljoner efter årsstämman 2022.

– Vi ska fortsätta att rekrytera, utveckla nya tjänster och kvalitetshöja verksamheten. Westanders tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westander har totalt 19 delägare som har jobbat i genomsnitt åtta år i företaget. Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.

Läs Westanders förvaltningsberättelse och ladda ner årsredovisningen här.