Westander höjer timpriset till 2 400 kronor

Pr-byrån Westander höjer timpriset från 2 100 till 2 400 kronor exklusive moms. Prishöjningen med 14 procent ska skapa utrymme för höjda löner och en fortsatt lönsam expansion.

Timprishöjningen genomförs från den 1 januari 2019 för nya uppdragsgivare och från den 1 april 2019 för byråns nuvarande uppdragsgivare. Westander tillämpar ett enhetligt och öppet redovisat timpris som är fast under kalenderåret. Prishöjningen är den första förändringen av timpriset på fyra år.

– Det höjda timpriset skapar utrymme för lönehöjningar och underlättar för oss att möta uppdragsgivarnas efterfrågan på kvalificerad rådgivning. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt blev rekordstora 26,8 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 3,6 miljoner eller 16 procent jämfört med motsvarande period 2017. Rörelseresultatet uppgick till rekordstora 7,4 miljoner kronor.

– Vi har redan god lönsamhet och kommer att använda prishöjningen till att höja våra konsulters löner. Westander har som lönemål att tillhöra topp tre i personalkostnader per anställd bland de stora pr-byråerna, säger Patrik Westander.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Sju av de senaste tio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.