Westander minskar med en procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2011 blev 25,9 miljoner kronor, en minskning med 0,2 miljoner eller en procent jämfört med 2010. Byråintäkten per anställd ökade till rekordstora 1,5 miljoner.

– Det är glädjande att vår byråintäkt per anställd för första gången kom över 1,5 miljoner kronor. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Enligt Konsultguiden hade Westander redan 2010 den tredje högsta byråintäkten per anställd bland Sveriges 19 största pr-byråer. Westander höjde i början av 2011 timpriset med 12,5 procent, från 1 600 till 1 800 kronor exklusive moms, för att skapa utrymme för höjda löner.

– För att attrahera högt kvalificerade personer måste vi kunna erbjuda en långsiktigt hållbar reallöneutveckling byggd på ökad produktivitet. Vi ska rekrytera åtminstone sex kompetenta och engagerade pr-konsulter i år, säger Patrik Westander.

Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Företag svarade för 46 procent av Westanders byråintäkt under 2011, medan intresseorganisationer stod för 32 procent och myndigheter för resterande 22 procent.

Lobbying utgjorde 21 procent av byråintäkten under 2011 och medierelationer stod för 79 procent. Westander utsågs under förra året till såväl Årets Stora Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå i Novus och Resumés kundundersökning.

Westanders resultat för 2011 publiceras den 20 januari.