Westander nominerar Motormännen till Årets Lobbyist

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan nominerar idag Motormännen till Årets Lobbyist 2003. Motormännen har genom en traditionell namninsamling på gator och torg genomfört en framgångsrik kampanj för folkomröstning om trängselavgifter i Stockholm.

– Motormännens framgångar med öppenhet och brett folkrörelseperspektiv ger en viktig signal till de företag, organisationer och pr-byråer som bedriver lobbying i det fördolda, säger Patrik Westander, vd för Westander Publicitet & Påverkan.

Pr-byrån Westander skulle inte vilja åta sig ett lobbyinguppdrag mot trängselavgifter, men erbjöd Motormännen konsulthjälp med opinionsbildning för kravet på folkomröstning i frågan – vilket organisationen tackade nej till.

– Det är särskilt roligt att få nominera en lobbyingorganisation som genomfört en framgångsrik kampanj där inga pr-konsulter varit inblandade. Motormännen har föredömligt nog gjort jobbet själva, säger Patrik Westander.

Så här lyder pr-byrån Westanders nominering till Årets Lobbyist: ”Motormännen har förnyat namninsamlingen som politiskt påtryckningsmedel och gjort folkomröstningar till ett starkt påverkansinstrument för intresseorganisationer. Deras krav på folkomröstning om trängselavgifter har hittills resulterat i tolv omröstningar i kranskommunerna och ett politiskt löfte i Stockholms kommun om att en folkomröstning ska äga rum efter en provperiod.”

Årets Lobbyist utses den 5 november på Stora lobbydagen, som är ett samarrangemang mellan tidningen Resumé och pr-byrån Havanna. Juryn består av Johan Bobert, Tove Lifvendahl, Boa Ruthström, Anna Serner och Per Wendel (ordförande).