Westander ökar med 0,1 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2015 blev rekordstora 35,4 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner jämfört med 2014. Företagskundernas andel av byråintäkten ökade till 65 procent.

Byråintäkten per anställd minskade samtidigt till 1,2 miljoner. Detta eftersom medelantalet anställda ökade från 24 under 2014 till 29 anställda under 2015. Westander har i dag 32 anställda och har nyligen inlett vårens rekryteringsomgång.

– Fjärde kvartalet blir vårt bästa kvartal någonsin och vi tror på en fortsatt ökad efterfrågan från framför allt företagskunderna. Det finns en stor tillväxtpotential bland företag som vill delta i samhällsdebatten, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företagskundernas andel av Westanders byråintäkt fortsatte att öka. Företag svarade för 65 procent av byråintäkten under 2015, medan intresseorganisationer stod för 27 procent och myndigheter för resterande 8 procent.

– Vi hoppas kunna anställa tre eller fyra nya konsulter i vårens rekryteringsomgång. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste sju åren. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders resultat för 2015 publiceras den 21 januari.