Westander ökar med 1,2 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2008 blev 25,9 miljoner kronor, en ökning med 1,2 miljoner eller fem procent jämfört med 2007.

– Vi är glada att vi lyckades trotsa lågkonjunkturen och fortsatte att växa, men vi noterade också att vissa uppdragsgivare blev försiktigare mot slutet av året. Nu räknar vi med att uppförsbacken blir brantare framöver, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har tre år i rad, 2006-2008, blivit utsedd till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri. Byrån har för närvarande 21 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer.

– Vi kommer att fortsätta rekrytera kompetenta och engagerade konsulter också under lågkonjunkturen. Målet är att ligga i startgroparna när konjunkturen vänder upp igen, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt per anställd uppgick under 2008 till 1,3 miljoner. Myndigheter stod för 40 procent av den samlade byråintäkten, medan företagskunder svarade för 33 procent och intresseorganisationer för resterande 27 procent. Medierelationer utgjorde 65 procent av Westanders byråintäkt och lobbying svarade för 35 procent.

Westanders resultat för 2008 publiceras den 23 januari.

Pr-byrån Westander har för närvarande 21 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander har tre år i rad blivit utsedd till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri.