Westander ökar med 15 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 19,6 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med 2,6 miljoner eller 15 procent jämfört med motsvarande period 2022.

Westanders rörelseresultat var 3,0 miljoner kronor, en minskning med 1,8 miljoner jämfört med första kvartalet 2022. Vinstminskningen beror på att Westander höjde lönerna med 19 procent från den 1 januari 2023, vilket ökade personalkostnaderna med cirka 2,5 miljoner kronor under perioden.

– Målet är att fördubbla byråintäkten på sju år och skapa ännu mer samhällsnytta. Vi ska fortsätta att rekrytera samhällsengagerade personer, utveckla nya tjänster och kvalitetshöja verksamheten, säger Westanders tf vd Johanna Look.

Från den 1 april genomförde Westander en tidigare aviserad timprishöjning med 12,5 procent, till 2 700 kronor exklusive moms. Byrån har en prisstrategi som bygger på kundlöneparitet. Westander genomför vart fjärde år prishöjningar som följer medellönen i Sverige.

– För oss är det viktigt att konsultarvodet följer kundernas löneutveckling. Om ett konsultföretag över tid erbjuder en sämre löneutveckling än kunderna så söker sig de mest kvalificerade medarbetarna förr eller senare till kundsidan, säger Johanna Look.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

För mer information, kontakta:


Johanna Look, tf vd på Westander, 073-701 96 10, johanna.look@westander.se

Beställ kostnadsfritt enstaka exemplar av Pr-handboken 2023 eller ladda ner den här.