Westander ökar med 19 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 18,1 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 3,0 miljoner eller 19 procent jämfört med motsvarande period 2013. Vinstmarginalen var 23 procent.

Westanders rörelseresultat uppgick till rekordstora 4,1 miljoner kronor under första halvåret 2014, att jämföra med 2,5 miljoner under första halvåret förra året. Byrån flyttade i november förra året in i nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm.

– Vi har draghjälp av en klart bättre konjunktur, men trodde ändå inte på en fullt så stor intäktsökning. Framför allt hade vi inte vågat hoppas på ett nytt lönsamhetsrekord omedelbart efter att vi mer än fördubblat hyreskostnaderna, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företag svarade för 56 procent av Westanders byråintäkt under första halvåret, medan intresseorganisationer stod för 29 procent och myndigheter för resterande 15 procent. Medierelationer utgjorde 82 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 18 procent.

– Prognosen för andra halvåret ser också bra ut. Vi hoppas kunna anställa tre–fyra nya konsulter i höstens rekryteringsrunda. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.