Westander ökar med 19 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 47,4 miljoner kronor under årets första nio månader. Det är en ökning med 7,7 miljoner kronor eller 19 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Rörelseresultatet uppgick till 10,6 miljoner kronor under de första nio månaderna 2022, att jämföra med 9,7 miljoner under motsvarande period förra året.

– Vi gör det högsta resultatet i Westanders historia. Med ett starkt fjärde kvartal har vi nu god chans att sätta rekord i vinstdelning under 2022, säger vd Patrik Westander.

Westander tillämpar en spärr mot övervinster. All eventuell vinst över en rörelsemarginal på cirka 12 procent av byråintäkten går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar.

– Hela intäktsökningen förklaras av lyckade rekryteringar av samhällsengagerade personer. Vi är fler konsulter i företaget och fortsätter under hösten att rekrytera och kvalitetshöja verksamheten, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.