Westander ökar med sju procent

Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med sju procent under årets första nio månader, jämfört med motsvarande period 2011. Vinstmarginalen uppgick till 17 procent.

Westanders byråintäkt var rekordstora 20,4 miljoner under de första nio månaderna 2012, en ökning med sju procent från 19,0 miljoner under motsvarande period förra året. Westanders rörelseresultat uppgick till 3,5 miljoner kronor under de första nio månaderna 2012.

– Det går bra för oss. Vi gjorde en vinst på 3,5 miljoner kronor, trots en lönehöjning med elva procent från årsskiftet. Westander har valt bort att delta i den kortsiktiga lågpriskonkurrensen och konkurrerar i stället långsiktigt med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger byråns vd Patrik Westander.

Tillväxttakten har dessutom ökat successivt under året. Under det tredje kvartalet ökade byråintäkten med 23 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2011. Antalet anställda har ökat från 23 vid årsskiftet till 30 anställda i dag. Westander har som mål att växa till 35 anställda den 1 januari 2014.

– Under förra lågkonjunkturen var vi onödigt försiktiga med rekrytering. Vi hoppas kunna anställa tre-fyra nya konsulter i höstens rekryteringsomgång. Vårt långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Den senaste rekryteringskampanjen resulterade i rekordantalet 369 ansökningar och urvalsprocessen pågår för fullt. Efter intervjuer av 37 kandidater genomför 24 av dem nu steg två i rekryteringsprocessen, vilket innebär att de gör ett tretimmars skrivtest i Westanders lokaler.