Westander ökar med sju procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 15,1 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med en miljon eller sju procent jämfört med motsvarande period 2012. Rörelseresultatet uppgick till 2,5 miljoner.

– Vi gläds åt vårt nya intäktsrekord och att vi visar stabil lönsamhet varje månad under första halvåret. Målet för helåret är att slå 2012 års intäktsrekord och spräcka 30-miljonersvallen, säger Westanders vd Patrik Westander.

De tio största uppdragsgivarna stod för 41 procent av byråintäkten under första halvåret. Intresseorganisationer svarade för 47 procent av Westanders byråintäkt, medan företag stod för 43 procent och myndigheter för resterande 10 procent. Medierelationer utgjorde 83 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 17 procent.

– De ekonomiska resultaten är ett kvitto på att vårt grundläggande strategival fungerar. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander utsågs 2012, för fjärde gången på fem år, till Årets Byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

– Tack vare ett enhetligt timpris på 1 800 kronor kan vi erbjuda våra anställda såväl balans i livet som en god lön, kollektiv bonus och tjänstepensionen ITP, säger Patrik Westander.