Westander rasar i löneligan

Westander nådde inte sitt lönemål om att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd, utan rasade under 2013 till elfte plats i pr-branschens löneliga. JKL, Diplomat och Kreab hade de högsta lönekostnaderna per anställd bland pr-branschföreningen Precis drygt 30 medlemsföretag.

– Det känns trist att vi missar lönemålet och rasar från sjätte till elfte plats i löneligan. Vi höjde lönerna med tre procent i början av 2013, men lönsamheten och därmed vinstdelningen minskade för mycket för att vi skulle behålla vår position, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har som lönemål att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader, vid en jämförelse med de drygt 30 medlemmarna i pr-branschföreningen Precis. Med lönemålet topp tre vill företaget bidra till en ökad höglönekonkurrens. Under 2011 nådde Westander för första gången målet och hade de tredje högsta lönekostnaderna per anställd.

– Jag tycker att vi levererar på en kvalitetsnivå som klart överstiger de 38 000 kronor som är medianlönen på Westander. Nästa år genomför vi en timprishöjning med 17 procent, till 2 100 kronor exklusive moms, för att skapa utrymme för lönehöjningar, säger Patrik Westander.

Så här ser topplistan ut gällande lönekostnader per anställd för de drygt 30 pr-byråer som är medlemmar i pr-branschföreningen Precis:

1. JKL: 1 315 tkr
2. Diplomat Communications: 1 082 tkr
3. Kreab Gavin Anderson: 1 067 tkr
4. Springtime: 1 001 tkr
5. Nordic Public Affairs: 975 tkr
6. Gullers Grupp: 965 tkr
7. Hallvarsson & Halvarsson: 962 tkr
8. MSL Stockholm: 866 tkr
9. Hill+Knowlton Strategies: 801 tkr
10. Aspekta: 786 tkr

Se Guldbolag.se för lön per anställd. Lön per anställd utgår från årsredovisningen och beräknas som löner, andra ersättningar inklusive pensionskostnader och sociala kostnader dividerat med medelantalet anställda.