Westander rekryterar krishanteringsexpert

Pr-byrån Westander har anställt Markus Förberg, som närmast kommer från en tjänst som rådgivare på pr-byrån Geelmuyden.Kiese. Han har en bakgrund som utbildningsdirektör i krishantering på Försvarshögskolan och har även arbetat inom UD, Sida och FN.

– Jag har fått ett mycket positivt intryck av Westanders medarbetare och företagsfilosofi. Byråns tydliga ställningstagande för vikten av öppenhet i kommunikationsarbetet har varit ett tungt skäl att välja Westander, säger Markus Förberg.

Markus Förberg har tidigare varit tillförordnad utbildningsdirektör vid Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan, där han utbildat ledande svenska och internationella beslutsfattare i krishantering och kriskommunikation.

– Som expert på krishantering kan Markus Förberg bidra till att vidareutveckla Westanders tjänster inom området kriskommunikation. Han har dessutom en bred kompetens inom opinionsbildning och medierelationer som gör att han omedelbart kan skapa kundnytta i våra olika samarbeten, säger Westanders vd Patrik Westander.

Markus Förberg kommer närmast från en tjänst som rådgivare på pr-byrån Geelmuyden.Kiese. Han har tidigare arbetat på utrikesdepartementet och Sida samt vid FN-högkvarteret i New York.

– Vi rekryterar gärna konsulter med varierande bakgrund. Mångfald ger vidgade perspektiv och bättre kvalitet till våra uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer. Byrån har för närvarande 25 anställda och cirka 45 aktiva kundrelationer. Westander utsågs nyligen, för andra året i rad, till Sveriges Bästa Pr-byrå av Resumé. Under 2006 utsågs Westander också till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.