Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 26,8 miljoner kronor under första halvåret 2018, en ökning med 3,6 miljoner eller 16 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Westanders lönsamhet blev också rekordhög, trots att företagets anställda i juni fick en extra månadslön till en kostnad av 2,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 7,4 miljoner kronor under första halvåret, att jämföra med 6,7 miljoner under första halvåret 2017.

– Vårt intäktsrekord speglar att allt fler företag vill delta i samhällsdebatten. Företagen väljer då att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, säger Westanders vd Patrik Westander.

Andelen löpande samarbeten fortsatte att växa och 28 kunder i intervallet 0,5–1,5 miljoner kronor per år stod för två tredjedelar av Westanders byråintäkt. Företag svarade för rekordhöga 70 procent av byråintäkten under första halvåret, medan intresseorganisationer stod för 22 procent och myndigheter för resterande 8 procent.

– Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende, säger Patrik Westander.

Sju av de senaste tio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.