Westander störst bland pr-byråerna i sociala medier

Westander har flest följare i sociala medier av landets stora pr-byråer. Det visar en ny sammanställning av antalet följare på Twitter och Facebook. På Twitter är Westander populärast, medan Prime har flest gillare på Facebook.

– Vi på Westander deltar själva i samhällsdebatten och använder oss då av både Twitter och Facebook. Sociala medier har stor betydelse för oss, inte minst när vi rekryterar nya medarbetare, säger Björn Malmström, pr-konsult och ansvarig för Westanders kommunikation i sociala medier.

Med 6 256 följare är Westander etta på Twitter, medan Prime är störst på Facebook bland de stora pr-byråerna med en byråintäkt över 25 miljoner kronor.*

– Sociala medier bör vara integrerade i allt kommunikationsarbete. Kanaler som Facebook och Twitter är i dag lika självklara delar av medielandskapet som Rapport och DN, säger Hanna Berheim, pr-konsult och expert på sociala medier på Westander.

Så här ser topplistan ut när antalet följare på Twitter och Facebook summeras (antal Twitterföljare respektive antalet som gillar pr-byrån på Facebook den 30 april 2014):

1. Westander: 7 808 (6 256, 1 552)
2. Prime:         7 014 (4 022, 2 992)
3. Jung Relations: 4 628 (3 646, 982)
4. Springtime: 4 004 (2791, 1213)
5. Patriksson: 2 497 (459, 2 038)

* Enligt Affärsvärldens årliga konsultundersökning Konsultguiden var det totalt 20 pr- och kommunikationsbyråer som 2012 hade en byråintäkt över 25 miljoner kronor. Därmed uppfyllde byråerna analysföretaget Regis kriterium för ”stora pr-byråer”.