Westander trea på lönetopplistan

JKL, Kreab och Westander var under 2011 de tre pr-byråer som hade de högsta lönekostnaderna per anställd bland de största pr-byråerna. Westander nådde därmed sitt lönemål att tillhöra topp tre bland de stora pr-byråerna.

– Westanders timpris på 1 800 kronor gör att vi kan erbjuda våra anställda såväl balans i livet som en god lön, kollektiv bonus och tjänstepensionen ITP. Med lönemålet att vara topp tre i lönekostnader per anställd vill vi bidra till en ökad höglönekonkurrens om kompetenta och engagerade konsulter, säger Westanders vd Patrik Westander.

Enligt Affärsvärldens årliga konsultundersökning Konsultguiden var det totalt 23 pr-byråer som 2011 hade en byråintäkt över 25 miljoner kronor. Därmed uppfyllde byråerna analysföretaget Regis kriterium för ”stora pr-byråer”. Så här ser topplistan ut gällande lönekostnader per anställd för de stora pr-byråerna:

1. JKL: 1 279 tkr
2. Kreab Gavin Anderson: 1 074 tkr
3. Westander: 1 014 tkr
4. Gullers Grupp: 982 tkr
5. Hallvarsson & Halvarsson: 971 tkr
6. Grayling: 951 tkr
7. Springtime: 906 tkr
8. Diplomat Communications: 888 tkr
9. Prime: 842 tkr
10. Intellecta: 762 tkr

Se Guldbolag.se för lön per anställd. Lön per anställd utgår från årsredovisningen och beräknas som löner, andra ersättningar inklusive pensionskostnader och sociala kostnader dividerat med medelantalet anställda.