Westander utses till Gasellföretag

Pr-byrån Westander har blivit utsedd till ett av de snabbast växande företagen i Sverige. Det är revisionsbolaget Deloitte som i samarbete med affärstidningen Dagens Industri utser Sveriges snabbväxande Gasellföretag. Under de senaste tre åren har Westanders byråintäkt ökat med 243 procent.

– Jag är mycket stolt. Utnämningen till Gasellföretag är ett bra betyg på våra konsulters enorma engagemang. Westander har gått rakt genom en tuff lågkonjunktur med god lönsamhet och en dryg tredubbling av byråintäkten, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har ökat med 243 procent under de senaste tre åren, från 5,2 miljoner 2002 till 17,8 miljoner 2005. Tillväxten har skett organiskt, inte genom köp av andra pr-byråer. Westander har nu 19 anställda och cirka 35 aktiva kundrelationer.

Antalet Gasellföretag i Sverige har mer än halverats sedan toppåret 2001, då det fanns 1.455 Gaseller i landet. Tre år senare var antalet Gasellföretag nere på 652 stycken. Årets tillväxtlista släpps i samband med att Sveriges Supergasell utses i Stockholm den 16 november.

– Högkonjunkturen innebär sannolikt att det totala antalet Gasellföretag nu ökar igen, men pr-branschens konjunkturvändning har släpat efter lite. Förhoppningsvis har fler pr-byråer än Westander blivit utsedda till snabbväxande Gasellföretag, men jag skulle inte bli förvånad om vi låg i topp bland pr-byråerna, säger Patrik Westander.

Ett Gasellföretag har:

• offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• en omsättning som överstiger tio miljoner kronor
• minst tio anställda
• de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
• under samma period minst fördubblat sin omsättning
• ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
• i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
• sunda finanser.

Utnämningen till snabbväxande Gasellföretag är den andra större utmärkelse pr-byrån Westander fått under 2006. Westander utsågs i början av året till Sveriges Bästa Pr-byrå i branschtidningen Resumés kundundersökning.