Westander värvar från Socialdemokraterna

Pr-byrån Westander har anställt Maja Zachrisson, senast politiskt sakkunnig och pressekreterare för Socialdemokraterna i Regeringskansliet. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

­­– Jag vill hjälpa Westanders uppdragsgivare att utveckla sitt hållbarhetsarbete och kommunicera kring hållbarhetsfrågor. Företag som arbetar strategiskt med hållbarhet ökar både sitt eget och andras samhällsengagemang, säger Maja Zachrisson.

Maja Zachrisson rekryteras till affärsområdet Westander Hållbarhet. Tidigare har hon arbetat för Socialdemokraterna i Regeringskansliet, som politiskt sakkunnig på infrastrukturdepartementet och som pressekreterare åt flera ministrar. Dessförinnan har hon bland annat jobbat som hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

– Maja Zachrisson har stor praktisk erfarenhet av hållbarhetsarbete, framför allt inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Hennes förståelse för politiska processer och opinionsbildning kommer att vara till stor nytta för våra uppdragsgivare, säger Anders Wennerstrand, affärsområdeschef för Westander Hållbarhet.

Westander Hållbarhet hjälper företag att stärka sitt varumärke, arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.