Westander värvar från Svenska kyrkan

Pr-byrån Westander har anställt Jacob Risberg, tidigare klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han har mångårig erfarenhet av opinionsbildning och politisk påverkan.

– Westanders engagemang i samhällsfrågor och öppna sätt att arbeta är unikt i pr-branschen. Att konsulterna dessutom lägger energin på att arbeta proaktivt och göra praktiska handlingsplaner snarare än övergripande strategidokument gör det till en väldigt effektiv pr-byrå, säger Jacob Risberg.

Jacob Risberg har de senaste fem åren arbetat med klimatfrågan och Israel-Palestinakonflikten för Svenska kyrkans räkning. Han har varit drivande i att utveckla Svenska kyrkans positioner i dessa frågor och har också arbetat i olika internationella nätverk för att påverka politiker på EU-nivå.

– Jacob Risberg har omfattande praktisk erfarenhet av att jobba med opinionsbildning och politisk påverkan. Han har stor kompetens på klimatområdet och god insikt i de internationella klimatprocesserna, säger Jessica Henryson, enhetschef för Westander Klimat och Energi.

Jacob Risberg var en av 241 sökande till Westander i höstens rekryteringskampanj. Westander har i dag 27 anställda och målet är att växa till 35 under 2014.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byråns enhetliga och öppet redovisade timpris är 1 800 kronor exklusive moms.