Westander värvar från Vänsterpartiet

Pr-byrån Westander har anställt Marie Näslund, senast enhetschef på Vänsterpartiets riksdagskansli. Hon har mångårig erfarenhet av politiskt beslutsfattande och opinionsbildning.

– Westanders företagskultur och öppenhet kring arbetsmetoder och uppdragsgivare tilltalar mig mycket. Jag har ett stort samhällsengagemang och hoppas få jobba med många olika frågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger Marie Näslund.

Marie Näslund har arbetat på Vänsterpartiets riksdagskansli de senaste tio åren, först som politisk sekreterare och därefter som enhetschef. Främst har hon jobbat med bostadsfrågor, ekonomisk politik och statens budget.

– Marie Näslund har en gedigen erfarenhet av både lagstiftning och budgetarbete. Hennes praktiska erfarenheter kommer att vara till stor nytta för Westanders uppdragsgivare, säger Mikael Persson, affärsområdeschef för Westander Politik och Analys.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Sju av de senaste tio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.