Westanders nya pr-handbok släpps idag

Westander Publicitet & Påverkan presenterar idag Westanders pr-handbok 2005 på Utgivarforum, en konferens i Tidningsutgivarnas regi. Samtidigt får cirka tusen företag och organisationer samt tusen politiker och journalister en pr-handbok med posten.

Westanders pr-handbok är tänkt att fungera som både inspirationskälla och checklista för den som vill jobba långsiktigt och systematiskt med medierelationer och/eller lobbying.

– Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskap om mediernas nyhetsvärdering och de politiska processerna. Långt ifrån alla har råd att betala en pr-byrå, säger vd Patrik Westander.

Westanders pr-handbok är en 40 sidors praktiskt orienterad handledning i pr, med totalt 230 olika råd och tips om hur man går till väga för att lyckas med medierelationer och lobbying. Tipsen handlar om pressmeddelanden, debattartiklar, journalistsamtal, deltagande i morgonsoffan, metoder för att skaffa publicitet, lobbying och klassiska lobbyingmissar.

– Problemet med lobbying är alla de som inte lobbar. Westanders pr-handbok är ett bidrag till att göra lobbyingknepen tillgängliga för alla, säger Patrik Westander.

Westander är en uppstickare i pr-branschen som utmanar de större pr-byråerna, bland annat genom att öppet redovisa alla pågående lobbyinguppdrag. Företaget ökade byråintäkten under de första tio månaderna 2004 med 47 procent eller tre miljoner kronor, jämfört med motsvarande period 2003. Westander är därmed en av Sveriges snabbast växande pr-byråer.