Westanders pr-handbok blir kurs

Westander fortsätter under hösten sin satsning på utbildningar och utökar sitt utbud med en pr-kurs. Kursen bygger på Westanders pr-handbok och vänder sig till den som redan arbetar med pr och vill utveckla sin kompetens.

– I våra kundsamarbeten utbildar vi uppdragsgivare så att de kan göra en stor del av pr-arbetet själva om de vill. Att göra en kurs av pr-handboken är därför ett naturligt nästa steg, säger Jenny Kölfors, pr-konsult på Westander och ansvarig för kursen.

Westanders pr-kurs omfattar fyra halvdagar och innehåller praktiska övningar, fördjupning inom sociala medier, journalistkontakter och kriskommunikation, samt exempel på hur man kan arbeta strukturerat och långsiktigt med pr. De sex konsulter från Westander som undervisar på kursen har lång erfarenhet av att arbeta med publicitet och påverkan för organisationer, myndigheter och företag. Deras bakgrund spänner från politik till journalistik och kommunikation.

– Vi vill hjälpa fler företag och organisationer att nå ut genom publicitet och påverkan. Samhället mår bra av att fler gör sina röster hörda och blir aktiva samhällsaktörer, säger Jenny Kölfors.

Jenny Kölfors är enhetschef på Westander och har arbetat på byrån i sju år. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med uppdragsgivare inom hälsa och kultur samt av att arbeta med integrerad kommunikation. Hon har tidigare bland annat arbetat som pr-trainee på Makovsky & Co i New York, varit pr-konsult på Spirit kommunikation och pressansvarig på Historiska museet, där hon även ansvarade för museets marknadsföring.

Pr-kursen blir den tredje längre kursen i Westanders kursutbud. Westanders lobbykurs hölls första gången 2006 och våren 2013 startade Westanders skrivkurs. Under hösten fortsätter även Westanders fokuskurser, hel- och halvdagsutbildningar med ämnen som krishantering, att lyckas i intervjuer, sociala medier och att skriva debattartiklar.