Westanders pr-handbok på ryska

Nu finns det en rysk översättning av Westanders pr-handbok 2014. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har låtit översätta pr-handboken, som ett led i organisationens demokratiarbete i Ryssland.

– I vårt samarbete med människorättsgrupper i Ryssland och Tjetjenien ser vi behovet av konkreta verktyg för opinionsbildning. Genom att översätta Westanders pr-handbok vill vi bidra till att fler aktörer i det rysktalande samhället gör sina röster hörda, säger Svenska Freds generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill.

Utvecklingen av demokrati är ett viktigt steg i riktning mot en fredligare värld. Svenska Freds arbetar för ökad demokrati genom stöd till aktörer i andra länder som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Organisationen har länge haft ett omfattande samarbete med människorättsorganisationer i Ryssland och Tjetjenien.

– Vi blev både glada och stolta när Svenska Freds hörde av sig och ville göra en rysk specialversion av pr-handboken. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för både demokratin och samhällsutvecklingen, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders pr-handbok är en praktiskt orienterad handledning i pr, med drygt 200 tips om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut. Pr-handboken är gratis för alla. Den har hittills utkommit i tio upplagor och tryckts i totalt 142 000 exemplar.

Svenska Freds ryska specialversion av pr-handboken har tryckts i ett begränsat antal exemplar och kan läsas här