Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med fem procent under första kvartalet 2008, jämfört med motsvarande period förra året. Vinstmarginalen minskade samtidigt till 23 procent.

Westanders vinst uppgick till 1,5 miljoner kronor under första kvartalet 2008, att jämföra med 2,0 miljoner under första kvartalet förra året. Byråintäkten var 6,5 miljoner kronor, en ökning med fem procent från 6,1 miljoner under första kvartalet 2007.

– Nu har vi passerat konjunkturtoppen och ser en återgång till mer normala nivåer vad gäller både tillväxt och lönsamhet. Det är långsiktigt bra för pr-branschen, som haft flera mycket bekväma år. Det behöver vara lite uppförsbacke ibland för att branschen ska utvecklas, säger byråns vd Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Westander har vuxit med god lönsamhet varje år sedan starten år 2000 och planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering av ytterligare tre personer i år.

– En svag konjunkturutveckling har begränsad inverkan på Westanders lönsamhet. Företagen drar in på konsultkostnader i tider av lågkonjunktur, vilket gynnar en pr-byrå med affärsidén att hjälpa uppdragsgivarna att själva skapa publicitet och lobba, säger Patrik Westander.

Westander har tre år i rad blivit utsedd till Sveriges Bästa Pr-byrå av Resumé, två år i rad till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och två år i rad till ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.