Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2012 blev 5,4 miljoner kronor, en minskning med 0,8 miljoner eller 13 procent jämfört med 2011. Vinstmarginalen minskade till 19 procent.

Byråintäkten blev 28,6 miljoner kronor, en ökning med 2,7 miljoner eller tio procent jämfört med 2011. 2,2 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 77 000 kronor, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i årsbonus. Byråintäkten per anställd minskade från 1,5 till 1,4 miljoner kronor.

– Byråintäkten är rekordstor, men vi är tyvärr en bra bit från att nå lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i bonus. En viktig förklaring är att vår byråintäkt per anställd minskade till 1,4 miljoner, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders bonusprogram infördes 2002 och innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Byrån har under elva år använt totalt 22 miljoner av vinstmedlen till bonusar.

– Alla tjänar på vinstdelning. Det vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt. En rejäl kollektiv bonus uppmuntrar till samarbete och långsiktighet, säger Patrik Westander.

Lönekostnaderna per anställd uppgick till 912 000 kronor inklusive bonusutdelning och pensionskostnader. Det är en minskning med tio procent jämfört med 1 014 000 kronor under 2011.

– Vi har målet att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd bland de stora pr-byråerna. Tidigare är det bara JKL, Kreab och Westander som har spräckt miljonvallen, säger Patrik Westander.

Westander har nu 29 anställda och har som mål att växa till 35 anställda 2014. Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdatum den 24 januari.