Westanders vinst ökar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2011 blev 6,2 miljoner kronor, en ökning med 0,7 miljoner eller 13 procent jämfört med 2010. Byråintäkten blev 25,9 miljoner och vinstmarginalen ökade till 24 procent.

3,0 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 144 000 kronor, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i årsbonus.

– Resultatet är över all förväntan. Vi höjde timpriset, ökade beläggningsgraden och lyckades pressa alla kostnader som inte är lönerelaterade. Trots att alla anställda fick en extra månadslön i juni är årets bonus den näst högsta sedan vinstdelningen infördes för tio år sedan, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Westanders bonusprogram infördes 2002 och innebär att 40 procent av rörelsesultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Sedan 2009 går all vinst utöver lönsamhetsmålet till den kollektiva bonusen. Lönsamhetsmålet motsvarar en vinst på cirka 185 000 kronor per anställd. Byrån har under tio år använt totalt 20 miljoner av vinstmedlen till bonusar.

– Alla tjänar på vinstdelning. Det vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt. En rejäl kollektiv bonus uppmuntrar till samarbete i en lågkonjunktur och underlättar rekrytering i en högkonjunktur, säger Patrik Westander.

Westander höjde i början av 2011 timpriset med 12,5 procent, från 1 600 till 1 800 kronor exklusive moms, för att skapa utrymme för höjda löner. Med årets bonusutbetalning uppnår byrån lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader, på 1 014 000 kronor.

– Vi har målet att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd bland de stora pr-byråerna. Tidigare är det bara JKL och Kreab som har spräckt miljonvallen, säger Patrik Westander.

Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Målet är att bli 35 anställda 2014. Westander utsågs under förra året till såväl Årets Stora Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå i Novus och Resumés kundundersökning.