Westanders vinst rasar

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev 8,0 miljoner kronor under första kvartalet, en minskning med 0,4 miljoner eller fyra procent jämfört med motsvarande period 2014. Vinstmarginalen minskade till fem procent.

Westanders rörelseresultat var 0,4 miljoner kronor under första kvartalet 2015, vilket är 1,5 miljoner mindre än första kvartalet 2014.

– Första kvartalets vinstras kom inte som en överraskning, eftersom vi ännu inte hade höjt timpriset för befintliga uppdragsgivare. Däremot höjde vi lönerna med fem procent från den 1 januari och vi är i dag 20 procent fler anställda än för ett år sedan, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander tillämpar ett enhetligt och öppet redovisat timpris. Från den 1 april 2015 genomförde byrån en tidigare aviserad timprishöjning med 17 procent, till 2 100 kronor exklusive moms. Prishöjningen är den första förändringen av timpriset på fyra år och sker för att skapa utrymme för lönehöjningar.

– Timprishöjningen kommer att hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Det är viktigt att vi kan erbjuda ett attraktivt anställningspaket, med en god lön, tjänstepensionen ITP och vinstdelning, säger Patrik Westander.

De tio största uppdragsgivarna stod för 55 procent av Westanders byråintäkt under första kvartalet. Företag svarade för 63 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 27 procent och myndigheter för resterande 10 procent. Medierelationer utgjorde 79 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 21 procent.

Westander har nu 34 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Byrån utsågs nyligen till Årets Stora Pr-byrå 2014 i analysföretaget Regis kundundersökning. Därmed har Westander utsetts till Årets Byrå under fem av de senaste sju åren.