”Vi vill att fler ska fråga om tjänstepension”

Publicerad i Pr-handboken 2014

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Med hjälp av ett strukturerat pr-arbete, en egen pensionsexpert och ett konsekvent budskap lyfter de fram betydelsen av att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

– I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en allt viktigare del av den totala pensionen. Det viktigaste pensionsbeslutet är därför att välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

För att skapa publicitet och nå ut med budskapet använder Collectum ofta statistik, både från den egna databasen och från olika myndigheter. Dessutom tar de fram rapporter och beställer exempelvis Sifoundersökningar som underlag för pr-aktiviteter. Statistiken presenteras på ett tillgängligt sätt, ofta av Collectums egen pensionsexpert.

– Pensionsexperten vill visa att pension inte är så krångligt som många tror. Det som är viktigt är att ha koll på vilken avgift man betalar för sitt pensionssparande. En procentenhet lägre avgift kan innebära en ökning av den framtida pensionen med 25 procent. Därför pratar vi ofta om avgifter i kommunikationen, säger Carl-Magnus Löfström.

Collectum publicerar regelbundet en pensionsbarometer. Den bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo och mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern kommuniceras genom pressmeddelanden, men också genom blogginlägg och infografik i sociala medier.

Det är en utmaning att nå fram till personer som är mitt uppe i arbetslivet och har lång tid kvar till pensionen. Collectum vill också berätta att man inte behöver oroa sig, om man bara ser till att arbeta hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

– När det har blivit en självklarhet för den som söker nytt jobb att fråga om arbetsgivaren erbjuder tjänstepension, då har vi lyckats, säger Carl-Magnus Löfström.

Foto: Collectum

Läs mer om samarbetet med Westander.