”Vi vill bidra till en hållbar arbetsmarknad”

Publicerad i Pr-handboken 2018

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster och ger under ett år jobb till 20 000 personer i Sverige. Ett viktigt syfte med kommunikationsarbetet är att dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

– Fyra av tio arbetsgivare i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens. Vi kan göra stor skillnad genom att sprida kunskap om svenskarnas syn på arbetsmarknaden och hur företag kan arbeta för att kompetensutveckla sina medarbetare, säger Hélène Belin, kommunikationschef på ManpowerGroup.

En central del i kommunikationsarbetet är Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life. Sedan 2008 har ManpowerGroup ställt frågor till anställda och chefer om deras syn på arbete och karriär, och allt annat som hör till arbetslivet. Den senaste undersökningen pekade bland annat på sambandet mellan kompetensutveckling och trivsel på arbetsplatsen.

– Genom att presentera undersökningsresultat bidrar vi till att sprida kunskap om en föränderlig arbetsmarknad. Samtidigt etablerar vi ManpowerGroup som expert på arbetslivet och stärker vårt varumärke, säger Hélène Belin.

ManpowerGroup vill bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden. Företaget hjälper människor att bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet. Det handlar också om att hitta sätt för unga och nyanlända att snabbt komma ut i arbete.

– Som företag har vi ett ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att kommunicera det vi gör bra kan vi också inspirera andra, säger Hélène Belin.

Foto: Manpower Group

Läs mer om samarbetet med Westander.