”Vi vill ge läsarna fler perspektiv”

Publicerad i Pr-handboken 2019

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket och få en mer sammanhållen kommunikation.

– Svenska Dagbladet är en välkänd tidning som är omtyckt av många och på så sätt redan har ett starkt varumärke. Men vi såg ett behov av att formulera ännu tydligare budskap kring vilka vi är och vad vi kan erbjuda läsarna, säger Karin Nilsson, marknads- och försäljningsdirektör på Svenska Dagbladet.

Med hjälp av djupintervjuer med medarbetare, fokusgrupper med läsare och workshops med nyckelpersoner inom företaget tog Svenska Dagbladet fram en praktiskt användbar varumärkesplattform. Där finns bland annat formuleringar om vilka områden tidningen fokuserar på, syftet med verksamheten och vad man som läsare ska kunna förvänta sig.

– Varumärkesplattformen ska vägleda oss i vår kommunikation med omvärlden. Min förhoppning är att vi framöver i ännu högre grad kommer att tala med en och samma röst och bli mer uthålliga i våra budskap, säger Karin Nilsson.

Svenska Dagbladet konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda läsare. En viktig del av varumärkesarbetet har därför varit att beskriva Svenska Dagbladets syn på kvalitetsjournalistik.

– Svenska Dagbladet verkar för ett öppet och demokratiskt samhälle med en granskande och oberoende kvalitetsjournalistik. För oss är kvalitetsjournalistikens viktigaste uppdrag att ge läsarna fler perspektiv och fördjupad kunskap så att de kan bilda sig en egen uppfattning, säger Karin Nilsson.

Foto: Svenska Dagbladet