”Vi vill att staten tar ansvar för kontanterna”

Publicerad i Pr-handboken 2019

I Sverige är trenden att digitala betaltjänster ökar och att användningen av kontanter minskar. Samtidigt visar Sifoundersökningar att sju av tio svenskar vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala.

– Det finns många fördelar med omställningen till digitala betaltjänster, men den är inte problemfri. Framför allt ser vi ett ökat digitalt utanförskap för socioekonomiskt utsatta, äldre och funktionsvarierade, som ofta har ett behov av kontanter, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

I dag finns ingen aktör som tar nationellt ansvar för kontanthanteringen i samhället. Riksbanken har i grunden ett ansvar, men det har successivt skjutits över på privata aktörer. Post- och telestyrelsen ger också visst stöd till kontanthantering, men det handlar mer om punktinsatser än om ett helhetsgrepp.

– Kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och bör därför upprätthållas och subventioneras av staten. Bankomat föreslår dels att Riksbanken får ett ökat ansvar för kontanthanteringen, dels att Post- och telestyrelsen får ökade resurser för att säkra kontanttillgången, säger Johan Nilsson.

Många riksdagsledamöter förespråkar ett lagkrav på banker att hantera kontanter, som ett sätt att lösa tillgänglighetsproblemen. Detta förslag diskuteras också i en parlamentarisk utredning om en ny riksbankslag, som ska redovisas i maj 2019.

– Risken med ett lagkrav på banker är att staten abdikerar från sitt övergripande ansvar för kontanthanteringen. Vi på Bankomat tar ansvar genom att etablera nya kontantcenter runtom i landet. Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi att försöka göra dem tillgängliga, säger Johan Nilsson.

Foto: Bankomat

Läs mer om samarbetet med Westander.

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent verkar bland annat för minskad nedskräpning. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent arbetat för ett skräpfritt Sverige i mer än femtio år.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är ett av Sveriges ledande miljöinstitut. Kommunikationsarbetet handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten.

ManpowerGroup

ManpowerGroup

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. De vill dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

SEKAB

SEKAB

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget arbetar med pr för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid.

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket.