”Vi vill opinionsbilda för ett skräpfritt Sverige”

Publicerad i Pr-handboken 2016

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja miljöansvarstagandet. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent i mer än femtio år – tillsammans med enskilda, företag, organisationer och myndigheter – arbetat för ett skräpfritt Sverige.

Johanna Ragnartz

– Nedskräpningen är ett angeläget samhällsproblem med negativa konsekvenser för miljön, våra sociala sammanhang och ekonomin. Genom förebyggande arbete, opinionsbildning och förändrade attityder kan nedskräpningen minskas, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Håll Sverige Rent arbetar på många olika sätt för att uppmärksamma problemet med nedskräpning, bland annat via media och i direkta möten med till exempel förskolebarn och riksdagspolitiker. I maj varje år plockar fler än 750 000 barn skräp tillsammans med Håll Sverige Rent.

– Många tänker att det är ”någon annan” som skräpar ner, men studier visar att det är personer i alla åldrar som bidrar till nedskräpningen. Nedskräpning är något du själv kan göra något åt – det är bara att låta bli, säger Johanna Ragnartz.

Många andra miljöfrågor ligger högre på agendan och intresset för nedskräpning verkar ibland svalt hos en del politiker. Men problemet minskar tyvärr inte. Tvärtom har nedskräpningen i Sverige ökat under senare år och i takt med det även kommunernas kostnader. Frågan om nedskräpning kan också vara en bra utgångspunkt för att skapa en förståelse för mer komplexa miljöfrågor.

– Håll Sverige Rent vill öka medvetenheten om nedskräpningens konsekvenser hos både allmänhet och beslutsfattare. Det krävs politiska beslut för att få bukt med såväl skräpbergen under havsytan som mängden fimpar på gator och torg, säger Johanna Ragnartz.

Foto: Håll Sverige Rent

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Bankomat

Bankomat

Bankomat erbjuder kontanthantering via automater på fler än 500 orter i Sverige. De bildar opinion för att kontantinfrastrukturen ska ses som samhällsviktig och att staten ska ta ansvar.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är ett av Sveriges ledande miljöinstitut. Kommunikationsarbetet handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten.

ManpowerGroup

ManpowerGroup

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. De vill dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

SEKAB

SEKAB

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget arbetar med pr för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid.

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket.