”Vi vill driva på för en cirkulär ekonomi”

Publicerad i Pr-handboken 2019

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte med kommunikationen är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en fullständigt ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells vill bidra till att allt mer resurser kommer tillbaka in i kretsloppet och
kan göra nytta igen, säger Cecilia Zarbell, kommunikationschef på Ragn-Sells.

I dag är det ofta billigare att bryta nya råvaror än att använda återvunnet material när företag ska tillverka sina produkter. Det beror främst på att lagar och andra styrmedel har utformats för att minska mängden avfall, inte för att öka efterfrågan på återvunna resurser och skapa ett kretslopp.

– En genomsnittlig svensk ger bara upphov till 450 kilo hushållsavfall om året, men det går åt hela 60 ton råvaror för var och en av oss. Vi vill sätta fokus på det problemet så att politiker kan fatta beslut som möjliggör en hållbar utveckling, säger Cecilia Zarbell.

Ragn-Sells opinionsbildar för att förändra lagstiftningen kring avfall. Det handlar bland annat om producentansvar och incitament för att återvinna. Ragn-Sells vill exempelvis att ren fosfor ska utvinnas ur avloppsslam för att användas igen som giftfri näring på åkrarna.

– Vi har ett ansvar för att kommande generationer ska få en värld som går att leva i. Då kan vi inte fortsätta att skicka miljöskulderna vidare. Utan riktig återvinning kommer vi till exempel aldrig att klara klimatmålet eller de globala målen för hållbar utveckling, säger Cecilia Zarbell.

Foto: Ragn-Sells

Läs mer om samarbetet med Westander.

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Bankomat

Bankomat

Bankomat erbjuder kontanthantering via automater på fler än 500 orter i Sverige. De bildar opinion för att kontantinfrastrukturen ska ses som samhällsviktig och att staten ska ta ansvar.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent verkar bland annat för minskad nedskräpning. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent arbetat för ett skräpfritt Sverige i mer än femtio år.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är ett av Sveriges ledande miljöinstitut. Kommunikationsarbetet handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten.

ManpowerGroup

ManpowerGroup

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. De vill dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

SEKAB

SEKAB

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget arbetar med pr för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid.

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket.