10 tips om digital strategi

En digital strategi sammanfattar syfte, målgrupper, kanalval, innehåll och mål för er digitala kommunikation. Med en genomtänkt strategi kan ni skapa fokus och uthållighet i er kommunikation.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Bestäm syftet

Slå fast syftet med er digitala närvaro och vilka affärsmål den digitala strategin ska bidra till. Exempel på syften kan vara att stärka varumärket, rekrytera medarbetare eller öka försäljningen.

2. Ringa in målgrupper

Skriv ner och prioritera bland era viktigaste målgrupper. Beskriv tydligt målgruppernas behov, önskemål och drivkrafter så att ni kan skapa relevant kommunikation.

3. Analysera data

Kartlägg och analysera hur era målgrupper själva använder olika digitala kanaler. Använd dels analysverktygen i sociala medier och för hemsidan, dels rapporter med offentlig statistik.

4. Prioritera kanaler

Rangordna kanaler utifrån vilka som är viktigast för era prioriterade målgrupper. Välj bort de kanaler som är minst viktiga och som ni inte har resurser att arbeta med.

5. Beskriv kanalernas uppgift

Sammanfatta hur respektive kanal ska bidra till det övergripandet syftet och affärsmålen. Ett exempel kan vara att nyhetsbrev ska stärka relationerna med befintliga kunder.

6. Bestäm innehåll

Slå fast vilket innehåll ni ska fokusera på i de olika kanalerna och utgå från målgruppernas intressen. Bestäm hur ofta ni ska publicera inlägg och göra uppdateringar eller utskick.

7. Fördela ansvar

Utse en ansvarig för respektive kanal, med tydliga mandat när det gäller innehåll, teknisk utveckling och budget. Med tydliga ramar kan ni också ge stor frihet till kanalansvariga.

8. Ta fram en plan

Komplettera strategin med en aktivitetsplan som är skriven enligt principen ”vem gör vad och när?”. Låt planen vara ett stöd i er veckovisa planering av innehåll och teknisk utveckling.

9. Sätt mål

Formulera mätbara mål som ni kan följa över tid. Om syftet är att stärka varumärket skulle ett mål kunna gälla antalet följare i sociala medier eller trafiken till hemsidan.

10. Testa och lär

Utveckla era digitala kanaler genom att våga testa, dra lärdomar och försöka igen. Uppdatera strategin kontinuerligt utifrån vad som har visat sig fungera.