10 tips om influencers

Den svenska influencerbranschen har sprängt miljardvallen i omsättning. Genom att samarbeta med influencers kan ni nå ut bredare och dessutom få ert budskap framfört av en person som följarna har stort förtroende för.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Bestäm syftet

Börja med att slå fast varför ni ska samarbeta med influencers. Syftet kan vara bredare varumärkeskännedom, opinionsbildning eller ökad förståelse kring en sakfråga.

2. Utgå från målgruppen

Välj era influencersamarbeten utifrån ett tydligt val av målgrupp. Bestäm om ni vill använda profiler för att nå ut till nya målgrupper eller stärka relationen med befintliga.

3. Välj utifrån följare

Säkerställ att ert budskap är relevant både för profilen och för profilens följarskara. Det är inte alls ovanligt att följarna tillhör en annan demografisk målgrupp än profilen.

4. Stäm av värderingar

Säkra att era och profilens värderingar stämmer överens genom research och öppen dialog. Det är viktigt för både ert och profilens varumärke att samarbetet är genuint.

5. Ställ krav

Var redan från start tydliga med era krav och riktlinjer kring materialets utformning. Samarbete med influencers är oftast en tjänst ni betalar för och som ni har all rätt att ställa krav på.

6. Avsätt resurser

Se till att ni avsätter tillräcklig budget och resurser för att nå era mål. Att jobba med influencers kräver tid och engagemang från er och de flesta profiler vill ha bra betalt för sina tjänster.

7. Ta hjälp

Använd gärna någon form av nätverk, plattform eller agentur för att hitta och administrera era samarbeten. Det underlättar särskilt om ni vill samarbeta med många mikroinfluencers.

8. Detaljstyr inte

Ge profilen utrymme att förmedla ert budskap med egna ord, bilder och rörligt material. Om ni detaljstyr ökar risken att mottagaren avfärdar innehållet som reklam.

9. Värna om relationerna

Agera professionellt men var inte rädda att vara personliga i era kontakter. Bra relationer leder många gånger till bättre leveranser vad gäller både kvalitet och engagemang.

10. Följ lagar och regler

Ha koll på vad som gäller för reklammärkningar och be profilen märka ert sponsrade innehåll. Smygreklam där sponsorskap inte tydligt framgår kan skada ert varumärke.