10 tips om kampanjer

En kampanj handlar om en tidsbegränsad insats för att få människor att engagera sig i en särskild fråga. Med en bra pr-kampanj kan ni sätta fokus på era frågor, engagera era målgrupper och stärka varumärket.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Sonja Nettelbladt om du vill ha fler tips.

1. Börja med syftet

Formulera ett tydligt syfte med kampanjen som är väl förankrat i er kärnverksamhet. Med ett internt engagemang i frågan kan kampanjen lättare bli relevant och slagkraftig.

2. Definiera målgruppen

Ringa in de människor som har störst potential att bidra till den önskade samhällsförändringen. Genom att prioritera vilka ni vill nå och lära känna er målgrupp kan ni lättare skapa engagemang.

3. Sätt ett mål

Precisera ett mätbart mål för hur ni exempelvis vill påverka målgruppens åsikter. En nollmätning bör följas upp med en förnyad mätning när kampanjen är avslutad.

4. Formulera ett budskap

Slå fast några genomtänkta formuleringar riktade till målgruppen för att uppnå syftet. Budskapet bör utgå från det större samhällsproblemet och utgöra kärnan i all kommunikation.

5. Skapa ett koncept

Forma en bärande idé som både kommunicerar budskapet på ett kreativt sätt och engagerar målgruppen. Budskapet sprids lättare i ett sammanhang som väcker intresse.

6. Uppmana till handling

Tänk igenom hur ni vill att målgruppen ska agera och var tydliga med er uppmaning. Även små förändringar av beteenden kan ge ringar på vattnet och få stora effekter.

7. Använd ambassadörer

Engagera opinionsbildare och influencers för att få fart och spridning på kampanjen. Ett första steg kan vara att kartlägga era egna nätverk och våga be människor om hjälp.

8. Välj rätt plattformar

Fokusera på de sociala medier där era viktigaste målgrupper befinner sig. Tiktok är ett bra val för att nå yngre, medan Facebook är mer relevant för att nå äldre.

9. Maximera genomslaget

Använd så många kanaler som möjligt för att kommunicera kampanjen. En digital kampanj bör kombineras med opinionsbildning i redaktionella medier och direktkontakt med kunder eller medlemmar.

10. Var uthållig

Satsa hellre på färre och längre kampanjer än på flera korta. Förändring sker sällan över en natt och genom att berätta om nästa steg kan ni hålla engagemanget levande.