10 tips om presentationsteknik

Många tycker att det är utmanande att tala inför en publik. Vi kan alla bli bättre på att hålla presentationer som gör att folk lyssnar och tar intryck. Genom att förbereda dig väl och följa några enkla tips når du lättare fram med ditt budskap.

Läs om våra specialister inom presentationsteknik och hör gärna av dig till Julia Högberg om du vill ha fler tips.

1. Bestäm budskapet

Koka ner ditt huvudbudskap till högst två eller tre målgruppsanpassade meningar. Utgå från vad du vill att åhörarna ska tycka, känna och göra efter att de hört dig tala.

2. Banta presentationen

Ställ dig själv frågan om varje bild i din presentation verkligen behövs. Tänk på att presentationsmaterialet ska stödja det du säger, snarare än att vara ditt manus.

3. Håll dig till stolpar

Skriv gärna ditt tal i fulltext först, testa att presentera det muntligt och korta sedan ner det till stolpar. Förbered dig så pass väl att du kan hålla presentationen utan manus framför dig.

4. Sikta på hjärtat

Understryk vikten av ditt budskap genom att berätta hur det kan göra skillnad i människors liv. Vi människor vill gärna vara rationella, men fattar i själva verket många av våra beslut på känslomässiga grunder.

5. Engagera direkt

Inled presentationen med en berättelse, ett påstående eller en fråga. Genom att engagera publiken från första stund väcker du intresse för det fortsatta innehållet.

6. Öva på början och slut

Repetera och finslipa din inledning och avslutning. En tydlig inledning hjälper åhörarna att fokusera på rätt saker i lyssnandet och ett bra avslut hjälper dem att veta vad de ska komma ihåg.

7. Visa engagemang

Låt både kroppen och rösten vara med och uttrycka vad du brinner för. Genom att tydligt visa ditt engagemang ökar du chanserna att väcka engagemang hos åhöraren.

8. Interagera med publiken

Uppmuntra publiken till deltagande genom interaktiva moment, frågor och dialog. En aktiv publikkontakt hjälper dig också att märka om alla hänger med, eller om du borde förtydliga något.

9. Använd pauser

Ta hjälp av en paus mellan två meningar för att ge både dig och åhöraren en chans att landa i det du har sagt. Dessutom ger pausen dig en chans att ta ett djupt andetag.

10. Acceptera nervositeten

Försök bli kompis med fjärilarna i magen och använd dem för att bli mer fokuserad på uppgiften. Att du är nervös är helt normalt och beror troligen på att du tycker att presentationen är viktig.