10 tips om remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Lämna era synpunkter för att påverka hur det slutgiltiga förslaget utformas.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1. Läs Regeringskansliets handbok

Följ den promemoria Regeringskansliet har tagit fram för att underlätta processen. Sök efter ”Svara på remiss” på regeringen.se för att hitta dokumentet.

2. Lämna synpunkter oavsett

Be om att få stå på listan över remissinstanser, men svara även om ni inte hamnar där. Vem som helst kan skicka in remissvar och det är ett effektivt sätt att dela med sig av sin kompetens i frågan.

3. Följ dispositionen

Utforma ert remissvar enligt samma disposition som utredningen följer. Använd gärna samma rubriker och numrering i de delar där ni lämnar synpunkter.

4. Börja med sammanfattningen

Inled remissvaret med en sammanfattning. Formulera er kortfattat och tydligt kring de synpunkter som ni tycker är särskilt viktiga.

5. Gör tydliga ställningstaganden

Var tydliga med vad ni tycker och påpeka särskilt sådant ni tycker att utredningen har missat eller underskattat. Tillför era egna förslag och kommentera även det ni tycker är bra.

6. Skriv begripligt

Krångla inte till remissvaret utan skriv begripligt. Formulera er kort och kärnfullt, använd ett enkelt språk och undvik förkortningar och fackuttryck.

7. Svara snabbt

Förbered så mycket av svaret ni kan i förväg och svara snabbt när förslaget väl kommer. Den som svarar tidigt ökar sina chanser till genomslag i debatten.

8. Kommentera offentligt

Sprid ert svar och kommentera utredningen offentligt. Remissvaret kan användas som underlag till pressmeddelande, debattartikel, nyhetsbrev, inlägg i sociala medier och mycket mer.

9. Engagera andra aktörer

Uppmuntra andra aktörer med liknande intressen att också svara. Gör det enkelt för dem att formulera egna remissvar genom att i god tid bistå med ett underlag baserat på era ståndpunkter.

10. Sammanställ andras svar

Läs vad andra har svarat och gör gärna en översiktlig sammanställning som en del av ert påverkansarbete. Alla remissinstanser och deras svar finns att hitta via regeringens hemsida.