Varför jobba på Westander?

Vill du jobba på en snäll pr-byrå? Westander utsågs 2022 till kommunikationsbranschens Bästa arbetsgivare av fackförbundet DIK. Vi söker enbart kvalificerade rådgivare, som kan skapa sin egen efterfrågan i pr-marknadens övre kvalitetssegment.

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Med 10 skäl att jobba på Westander vill vi uppmuntra rätt personer att söka sig till oss. Genom att beskriva företagskulturen vill vi göra det tydligt vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda.

Vi vill rekrytera personer som känner sig trygga i sig själva, med alla mänskliga fel och brister. Personer med god självkänsla har i allmänhet lättare för att hantera återkoppling, vara hjälpsamma och samarbeta prestigelöst.

Westander har nolltolerans mot gnäll. Vi reagerar alltid när en kollega ger svepande kritik utan tydlig mottagare eller kritiserar någon som inte är på plats. Nolltoleransen hjälper oss att skapa en förändringskultur där frustration och missnöje tas till vara för att utveckla verksamheten.

När vi rekryterar kundansvariga konsulter söker vi efter personer som har kompetens och engagemang nog att såväl jobba på detaljnivå i uppdragen som ta ett totalt kundansvar och utveckla helt nya samarbeten.

Vi och våra uppdragsgivare ställer dessutom mycket höga krav på kvalitet, i stort och smått. Kvalitetsfokus uppmuntras av ett enhetligt timpris, nu 2 700 kronor exklusive moms, för alla konsulter, tjänster och kunder.

Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. De senaste tio åren har vi vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Känner du att vi kan vara rätt arbetsplats för dig? Och vill du vara med och utveckla ett växande företag?

Westander söker pr-konsulter »