Sekretess

Sekretess

I våra uppdrag tar vi ofta del av sekretessbelagd information. Westanders anställda har därför skrivit under en sekretessförbindelse med följande innehåll:

”I mitt arbete på Westander Publicitet & Påverkan AB kan jag komma att få tillgång till information som getts i förtroende från en uppdragsgivare och som inte är offentlig.

Det kan till exempel gälla uppgifter om uppdragsgivarens kunder, ekonomi och marknadsplaner, om utveckling av administrativa system, produkter, produktion eller om säkerhet i verksamheten.

Sådan konfidentiell information som rör uppdragsgivarens verksamhet får enbart användas i mitt arbete och för det ändamål den är avsedd. All annan användning eller spridning av uppgifterna är förbjuden.

Det åligger mig att iaktta tystnadsplikt om alla dessa förhållanden samt förhindra att sådan information sprids till obehöriga personer. Min tystnadsplikt kvarstår även sedan min anställning på Westander Publicitet & Påverkan AB upphört.”

En potentiell uppdragsgivare som vänder sig till Westander för att diskutera eventuellt samarbete kan också räkna med vår sekretess. Däremot ställer vi vissa grundläggande öppenhetskrav innan vi åtar oss uppdrag som syftar till lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut.

Läs om våra självpåtagna öppenhetskrav >>